Zoek een drone-partner

Op deze pagina kan je onze volledige leden- en pilotenbestand doorzoeken naar de juiste drone-partner. Alle piloten kunnen zich GRATIS registeren op deze site, onafhankelijk van lidmaatschap. Piloten die gelinkt zijn aan een lid worden automatisch geregistreerd.

Flanders Make vzw

Contactinfo
Contact: Andrei Bartic
Mobiel: 00 32 498 919 430
Adres:
Oude Diestersebaan 133, Lommel, België 3920
Omschrijving:

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Flanders Make voert technologisch onderzoek op gebied van mechatronica, productontwikkelingsmethodes en productietechnologieën. We hebben vestigingen in Lommel en Leuven en werken structureel samen met onderzoeksdepartementen van de 5 Vlaamse universiteiten. Ons doel: een onderzoeksnetwerk op topniveau realiseren in Vlaanderen, waar maakbedrijven volop steun vinden voor hun innovatietrajecten. Zo dragen we bij tot nieuwe producten en processen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren.

Het doel van dit samenwerkingsverband is om :

 1. Flanders Make kennis, competenties en technologieën breed te dissemineren en valoriseren naar de drone sector.
 2. EUKA haar leden een netwerk, kennis en technologieën aan te bieden in de maakindustrie. Drones bestaan uit tal van hard- en software componenten die raakvlakken hebben met de maakindustrie.

Voor het bereiken van deze doelstellingen worden volgende acties en tijdschema opgezet om uit te voeren door de betrokken partijen :

 1. Evenementen: organiseren van gezamenlijke evenementen alsook het ondersteunen van mekaars reguliere evenementen. Volgende opportuniteiten werden reeds geïdentificeerd:
  • Flanders Make ondersteunt Drone & IoT Convention van EUKA door actieve participatie met een presentatie alsook promotie van het evenement binnen eigen netwerk van Flanders Make bedrijven.
  • EUKA ondersteunt Flanders Make Seminariedag door het verzorgen van een plenaire sessie rond drone technologie alsook promotie van het evenement binnen eigen netwerk van EUKA bedrijven.
  • Flanders Make ondersteunt EUKA “Drone dag voor de kennisinstellingen”, waarbij verschillende kennisinstellingen zichzelf voorstellen aan de drone industrie (hardware, software, diensten, integratoren, …) en waarbij de drone industrie zijn applicatie en technologie noden kenbaar maakt.
 2. Onderzoek: opzetten en uitvoeren van gezamenlijke onderzoeks- en demonstratieprojecten. Volgende opportuniteiten werden reeds geïdentificeerd:
  • Geïnteresseerde bedrijven ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van toepassingsgerichte onderzoeks- en innovatie projecten (bvb. KMO Portefeuille, KMO-Haalbaarheidsstudie, KMO-Innovatieproject, O&O-bedrijfsproject).
  • Geintereseerde bedrijven ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van demonstratie- en validatieprojecten op hoge TRL niveaus (bvb. EFRO/SALK, Interreg).
 3. Applicaties: uitwerken van nieuwe applicaties van drones in de slimme fabrieken van de toekomst (“Smart Factories”).
Categories:   
Community:                     

Pin It on Pinterest