Zoek een drone-partner

Op deze pagina kan je onze volledige leden- en pilotenbestand doorzoeken naar de juiste drone-partner. Alle piloten kunnen zich GRATIS registeren op deze site, onafhankelijk van lidmaatschap. Piloten die gelinkt zijn aan een lid worden automatisch geregistreerd.

PLOT

Contactinfo
Contact: Jacky Vastmans
Adres:
Marcel Habetslaan 7, Genk, België 3600
Website:
Omschrijving:

Het PLOT heeft dankzij haar politieschool, brandweerschool en school voor geneeskundige hulp een bijzonder grote expertise in de diverse domeinen van de publieke veiligheid. Om deze expertise optimaal te exploiteren wordt er vanuit het PLOT momenteel gewerkt aan de uitbouw van een veiligheidscluster die een combinatie zal maken tussen opleiding en training, onderzoeks- en testomgeving, en bedrijfsactiviteiten verzamelt rond het thema veiligheid.

EUKA is welkom om trainingen en testen met drones te organiseren op onze terreinen (zowel op het nieuwe terrein als op het professioneel oefenterrein van de brandweer). Daarnaast helpen we vanuit het expertisecentrum graag op een actieve manier meedenken over nieuwe toepassingsmogelijkheden voor drones binnen alle domeinen van veiligheid.

Samenwerking PLOT, DronePort, Syntra Limburg en EUKA

De samenwerking heeft betrekking op het onderwijsaanbod, infrastructuur en expertise op vlak van materieel in het domein het inzetten van drones bij hulpdiensten. Deze samenwerking wordt hierna verder geduid.

  • De partners verkennen de mogelijkheden tot het gezamenlijk opzetten van onderwijsinitiatieven zoals het organiseren van pilootopleidingen, vaardigheidstrainingen, studiedagen en workshops, waarbij elke partner instaat voor de eigen kerncompetenties.
  • De partners beschouwen elkaar als een betrouwbare en preferentiële leverancier, elk voor de eigen expertise of toegevoegde waarde.
  • DronePort stelt infrastructuur ter beschikking voor het organiseren van basisopleidingen- en trainingen.
  • PLOT stelt gespecialiseerde expertise en trainingsinfrastructuur ter beschikking voor opleidingen en trainingen  .
  • EUKA stelt haar ‘community’ ter beschikking voor het uitwisselen van ervaringen, lerende netwerken, kennis, technology watching, internationale contacten, ..
  • SYNTRA Limburg / FORTIO biedt de mogelijkheid om zich professioneel te scholen tot klasse 1 of klasse 2 piloot volgens de Belgische RPAS wetgeving en stelt hieromtrent haar expertise ter beschikking aangaande wetgeving en mogelijke wetswijzigingen aangaande.
  • De partners wisselen kennis en ervaring uit voor zover dit de eigen kerncompetenties niet in gevaar brengt en voor zover er geen wettelijke of deontologische bezwaren daartegen zijn.

De validering van het partnerschap, de doelen van de samenwerking en de werkwijze worden goedgekeurd in een stuurgroep die de samenwerking aanstuurt. Deze stuurgroep, die minstens halfjaarlijks samenkomt, bestaat uit vertegenwoordigers van PLOT, EUKA, DronePort en SYNTRA Limburg / FORTIO.

Voor de uitvoering en opvolging van het samenwerkingsverband wordt een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van PLOT, EUKA, DronePort en SYNTRA Limburg / FORTIO.  Deze werkgroep stelt jaarlijks een plan op met een overzicht van de gezamenlijke activiteiten, uitwisseling van expertise en materialen, middelen en voorbereidingen voor toekomstige projecten en rapporteert aan de stuurgroep.

Categories:      
Community:      

Pin It on Pinterest