Werking

EUKA streeft ernaar de Vlaamse drone-economie op een hoger niveau te tillen.  EUKA is deel van Flanders Make, het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Flanders Make stimuleert vanuit de vestigingen in Lommel, Leuven, Kortrijk en Sint-Truiden de open innovatie door middel van excellent onderzoek met als doel een onderzoeksnetwerk op topniveau te realiseren in Vlaanderen, waar bedrijven volop steun vinden voor hun innovatieprojecten.

 

EUKA werkt met een vast team van medewerkers, een stuurgroep met daarin de belangrijkste Captains of Industry en verschillende werkgroepen. Deze mikken enerzijds op ervaringsuitwisseling tussen alle stakeholders uit de markt en anderzijds op de co-creatie van innovatieve business-ideeën.

Via allerlei events, lerende netwerken, seminaries, co-creatieve sessies en conventions faciliteert EUKA de kennis en ervaring die nodig is om deze nieuwe drone-economie alle kansen te geven. 

De werking van EUKA resulteert in beleidsadviezen aan de overheid, maar evengoed in het begeleiden en adviseren van kmo’s en starters in de sector. Zo bekijken we de product-marktcombinaties waarin we best investeren, zowel op korte als lange termijn. Ook denken we samen met alle stakeholders na over de niet onbelangrijke vraag hoe we deze nieuwe technologie een plaats kunnen geven in onze maatschappij? De maatschappelijke acceptatie van dronetechnologie zal bepalend zijn voor de toekomst van deze industrie.

 

Pin It on Pinterest